Divemaster

De IANTD Dive Master opleiding is de eerste stap naar de professionele duiktraining en het duiktoezicht. De IANTD Dive Master superviseert de IANTD duikers tijdens de volgende opleidingen: openwater diver, AOW, rescue diver en de Deep diver. De supervisie gebeurt onder het toeziend oog van de IANTD Instructeur.

Materiaalvereisten & Beschrijving:

De IANTD Dive Master heeft dezelfde kennis en vaardigheden als de Instructeur

Hij is in staat om de leerling in zijn totale duikopleiding te helpen en de Instructeur bij te staan. Nadat de Instructeur de theorie en de praktijk heeft uitgelegd/ingeoefend, is de Dive Master er om bepaalde theorie beter te doen begrijpen en vaardigheden extra in te oefenen. Daarom dienen zijn vaardigheden en kennis van een hoog en onberispelijk niveau te zijn.

De IANTD Dive Master kent IANTD Standaards.

Kennis- en vaardigheidstoets

Er is een kennis- en vaardigheidstoets ontwikkeld die de opleiding voorafgaat.
De kennistoets behelst 50 vragen waarop 80% behaald wordt. De vragen gaan over het sportprogramma van openwater no stop tot deep diver. De toets is geen voorwaarde tot deelname, maar vormt een uitgangspunt voor de Instructeur. Met deze toets wordt er bepaald welke theoretische delen nog dienen ingepast te worden.
Daarnaast is er nog de vaardigheidstoets. Het zijn vaardigheden die terugkomen in de openwater opleidingen en die de Dive Master voordoet. Het uitvoeren van deze vaardigheden gebeurt op demonstratieniveau.
De evaluatie van de kennis en de vaardigheidstoets staan gemeld in de IANTD student manual en workbook.

Structuur van de opleiding

  1. 1) Kennistoets: vragen + antwoordformulier staan in het werkboek. Zowel multiple choice als open vragen.
  2. 2) Vaardigheidstoets: Zes vaardigheden worden uitgevoerd door de kandidaat Dive Master. Hiervoor worden 1 tot 2 duiken in openwater uitgevoerd.
  3. 3) Theoretische uiteenzetting + invullen van het werkboek: 2 avonden: het werkboek wordt door de kandidaat Dive Master ingevuld tijdens de uiteenzetting
  4. 4) Twee theoretische lessen aan studenten: De kandidaat Dive Master geeft 2 korte theoretische uiteenzettingen. Lesvoorbereiding wordt op voorhand overhandigd. Nadruk ligt op didactiek en didactische werkvormen. De inhoud van de les is een afgerond geheel, hierdoor kan de kandidaat Dive Master zorgen voor een duidelijke lesstructuur.
  5. 5) Twee begeleidingen in openwater: 2 duiken met telkens briefing, duikleiding, uitvoering van de skill(s) en debriefing.

Voorwaarden tot deelname

  1. 1) Gekwalificeerd zijn als IANTD rescue diver
  2. 2) In het bezit zijn van een brevet duiker hulpverlener
  3. 3) De kandidaat dient te duiken met een longhose

Info:

Kostprijs: 450 euro

Inbegrepen: