Self Sufficient Diver

autonoomduiken !

Materiaalvereisten & Beschrijving:

Sedert enige tijd is er op verzekeringsniveau een discussie over het alleen duiken. Ons opleidingssysteem is voorzien op het buddyprincipe. 

Wie echter alleen duikt, komt terecht op een dubieus vlak.

IANTD heeft op dit vlak een antwoord geboden met de cursus 'self sufficient diver'. 

 Binnen IANTD Benelux en Technical Diving Antwerpen wordt deze cursus aangeboden teneinde de duikers grondig voor te bereiden om 'self sufficient' te zijn. 

 In ons taalgebruik heet dat alleen duiken. Dit komt natuurlijk nogal dubieus over naar de verzekeringen toe en daarom is de term 'self sufficient diver' van toepassing.

 De opleiding situeert zich op het niveau van de sportduiker. Dat wil zeggen dat het hier niet gaat over het niveau van technisch duiken. De cursus is specifiek bedoeld voor de sportduiker wiens duiken van die aard zijn dat ze alleen worden uitgevoerd. 

We denken aan noordzeemannen die regelmatig er alleen op uittrekken of fotografen die alleen hun tijd nemen om die ene perfecte foto te nemen.

 De cursus bestaat uit een gedeelte theorie, een zwembadsessie en praktijk.

 Het is een open circuit verhaal. De ccr duiker weet waarom je met een ccr niet self sufficient kunt zijn. Indien de ccr duiker zich aanbiedt, wordt dit onderwerp uitvoering uit de doeken gedaan in een onderwijsleergesprek.

 De duikopleiding is zonder examen en kan leiden tot het internationaal erkend brevet van IANTD Self sufficient diver.

En daar gaat het om. Hiermee bent u officieel in het bezit van een document dat u toelaat alleen onder water te zijn. De enkele restricties die hieraan verbonden zijn, worden u uitgelegd.

Er wordt gedoken binnen de veiligheidscurve.

Info:

Kostprijs: 250 euro

Inbegrepen: